Емоционално и социално развитие на детето

Емоционално и социално развитие на детето

Децата изпитват силни и ярки емоции, но все още не умеят да ги контролират. Емоциите са неделима част от живота. Установено е, че те са солиден индикатор за състоянието на детето и влияят на неговото поведение. Честите негативни изблици (плач, хленчене, капризничене) могат да говорят за нервно-емоционално напрежение на малкото.